Öppettider


Tisdag - Fredag
10 - 17

Lördag
10 - 13

Adress
Kalle Jakobs Väg 4
777 93 SÖDERBÄRKE

Telefon
0240-650484

E-post
info@akesslakt.se

Du är besökare

Information till djurägare

Vi uppköper alla typer av slaktdjur. Vänlig kontakta oss för aktuella priser.

Vi transporterar och slaktar inte sjuka, skadade eller högdräktiga djur.

Slakt
Följande regler gäller för dräktighet och tillåtna transporter:

Nöt
Fyra veckor eller mer till förlossning eller tre veckor eller mer efter förlossning.

Får
Två veckor eller mer till förlossning eller en vecka eller mer efter förlossning.

Svin
Tre veckor eller mer till förlossning eller en vecka eller mer efter förlossning.

Häst
Trettiofem dagar eller mer till förlossning eller en vecka eller mer efter förlossning.

Kraftigt förorenade djur kommer att debiteras med en extra kostnad, för merarbete efter krav från Livsmedelsverket. Detta bedöms av den officiella veterinären vid levandedjursbesiktning.
För nötboskap 600 kr per djur, för lamm och får 250 kr per djur.

Höglakterande kor ska vara mjölkade innan transport.

För långhornade och långhåriga storboskap t.ex. en Highland Cattle-tjur tillkommer en avgift 500 kr per djur för slakt p.g.a extra hantering under arbetet.

Ha gärna din djurägarförsäkran ifylld och klar vid ankomst till slakteriet.
Klicka på ”Djurägarförsäkran” nedan för att öppna dokumentet.

Djurägarförsäkran

Återtag

Återtag hjärtslag 0 kr, återtag enskilda organ 10 kr/st.
Återtag får/lammskinn 75 kr/st, återtag nöthudar 500 kr/st

OBS! Alla återtag av skinn, hudar och organ hämtas dagen efter slaktdagen.

Gällande styckning och återtag av kött kontakta oss på telefon och prata med vår styckmästare Anders.

Styckningsschema lamm