Öppettider Midsommar


Måndag - Onsdag
10:00 - 17:00

Torsdag
10:00 - 15:00


OBS!!! Öppetider kan variera kring röda dagar och olika storhelger!
klicka på fliken:
"Nyheter och öppettider" för avvikande öppetider!Adress
Kalle Jakobs Väg 4
777 93 SÖDERBÄRKE

Telefon
0240-650484

E-post
info@akesslakt.se

Att skicka till slakt

Slakt
Vi slaktar Nöt, Får, Lamm, Get och Älg på legobasis.
Vi uppköper också gärna (i mån av tid och plats) Nöt, Lamm och Älg som slaktdjur.
Vänligen kontakta oss för aktuella priser.

Ha gärna din djurägarförsäkran och andra dokument ifylld och klar vid ankomst till slakteriet, dokumenten hittar du längs ner på sidan.

Vid utebliven slakt av bokade djur förbehåller vi oss rätten att debitera kunden summan av den uteblivna slakten. Av-och ombokning ska ske senast 7 dagar innan bokad slaktdag.

Höglakterande kor ska vara mjölkade innan transport.

Vi transporterar och slaktar INTE sjuka, skadade eller högdräktiga djur.

Följande regler gäller för dräktighet och tillåtna transporter:

Nöt
Senast Fyra veckor till kalvning och tidigast tre veckor efter kalvning.

Får
Senast Två veckor till lammning och tidigast en vecka efter lammning.

Häst
Senast Trettiofem dagar till fölning eller tidigast en vecka efter fölning.

Förorenade djur och slakthygien
Det är du som djurägare som är ansvarig för att djuren är rena när de skickas till slakt. Rena djur är nödvändigt för att minimera risken för att föroreningar hamnar på köttet, som då inte kan användas som livsmedel. Gödselförorenade djur försvårar uppslaktningen och försämrar kvalitén på skinnet. Detta är extra viktigt för dig som skickar dina skinn till garvning.

Vid flera kraftigt förorenade djur kommer vi kontakta dig som djurägare för att diskutera lämpliga åtgärder. Är djuren mycket kraftigt förorenade får du inte leverera nya djur förrän åtgärder vidtagits.

Vi följer branschens riktlinjer för kategorisering och avdrag för förorenade djur vilka du hittar nedan

Bedömning av gödselförorenade slaktdjur för djurägare

För dig som leverantör innebär ett smutsigt djur ett extra avdrag/kostnad på avräkningen.

Avdrag/kostnad för gödselförorening per djur:
NÖT
Kategori 1 Måttligt förorenade djur 600:-
Kategori 2 Kraftigt förorenade djur 1 000:-
Kategori 3 Mycket kraftigt förorenade djur 2 000:-

LAMM
Kategori 1 Måttligt förorenade djur 60:-
Kategori 2 Kraftigt förorenade djur 100:-
Kategori 3 Mycket kraftigt förorenade djur 300:-

Smutsiga får och lamm skall före leverans klippas längs med strupen, magen, längs insidan av benen och bak under svansroten. OBS!!! Detta gäller även lamm och får med lång päls oavsett smutsgrad!
Detta för att möjliggöra en ren uppslaktning och för att bespara dig som djurägare en onödig kostnad.
Är inte era lamm/får klippta enligt föreskrift tas en hygienavgift ut på 60:- / lamm/får. 
klicka på bilden nedan för att se hur vi vill att lamm, får och get ska klippas innan slakt.


Märkning
Alla hästar ska vara chipmärkta eller frysmärkta och inneha originalpass, dubbletter godkänns inte vid slakt.
Alla grisar ska vara märkta med tatuering eller öronbricka.
Alla getter, lamm, får och nötboskap ska vara märkta med öronbrickor i BÅDA öronen. Detta är mycket viktigt för att underlätta identifiering vid besiktning, men också för att du som djurägare ska få rätt kött och skinn tillbaks vid återtag och rätt klassificering av dina djur.

Återtag

Hjärtslag               20 kr/st
Enskilda organ       20 kr/st
Får/lammskinn     150 kr/st
Nöthudar             500 kr/st

OBS! Alla återtag av skinn, hudar och organ hämtas dagen efter slaktdagen.

Gällande styckning av återtag kontakta oss på telefon och prata med vår styckmästare Anders.

Dokument Styckning

Lammstyckning 2024

Dokument Slakt

Djurägarförsäkran
Transportdokument får och getter